ERP programları çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerdeki temel iş süreçlerini verimli şekilde yönetilmesini sağlar ve firmaların iş süreçlerini hızlandırarak, büyüme sürecinde ihtiyaç duydukları çevikliği sağlar.

Netsis gibi ERP programlarını verimli kullanmak günümüzün rekabet ortamında sizleri bir adım öne çıkartacaktır. Bu nedenle Netsis danışmanlarınızı doğru seçmek büyük önem taşır.

Despro Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak bizim misyonumuz firmanıza kurumsal çerçevede uygun çözümler üretip geliştirmek ve firmanızı bir üst seviyeye taşımaktır.

Netsis 3 Entegre

Orta ölçekteki firmalara yönelik çözümümüz Entegre.Net ile iş süreçlerinizi bütünleşik bir yapıya kavuşturarak yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanmakla kalmıyor, esnek yapısı ve kullanım  kolaylığı sayesinde Entegre.Net ile iş dünyasına paralel gelişen tüm ihtiyaçlarınız için pratik bir çözüme kavuşuyorsunuz.

Netsis 3 Entegre İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

Netsis 3 Standart

İşletmeler kendi içinde, satış, satın alma, lojistik, üretim, planlama, finansman yönetimi, yönetim muhasebesi gibi süreçlerini klasik kurumsal kaynak planlama uygulamalarıyla otomatize ederken, kendisi ile müşterilerini ve tedarikçilerini elektronik ortamda buluşturacak uygulamalara da ihtiyaç duyuyor. Netsis Standard, işletmelerin finans ve muhasebe uygulamalarına ek olarak müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ileri üretim planlama gibi uygulamaları ile özellikle üretim yapan orta ölçekli sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirildi.

Netsis Standart İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

Netsis 3 Enterprise

Netsis serisi ürünlerin en kapsamlı versiyonu olarak geliştirdiğimiz Enterprise, Türkiye ve yurt dışında işletme ve şubeleri olan kurumlara yönelik ve bu işletmelerin tamamı ile entegre ve modüler olarak çalışmaya olanak tanıyor.

Netsis Enterprise İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

Despro Bilgi Teknolojileri A.Ş. işletmenizin ticari akışını rahat bir şekilde e-devlet uygulamaları ile entegre eder. Elektonik Fatura ( E-Fatura), E-Arşiv ve E-Defter uygulamaları ile Netsis ve Logo ERP ya da muhasebe sistemlerinizi E-Devlet çözümleri ile birlikte çalışır hale getirir.

E-Fatura

E-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

E-Fatura İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

E-Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (E-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

E-Defter İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

E-İrsaliye

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlayan e-İrsaliye, işletmelerin verimliliğini artırıyor.

E-İrsaliye İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

E-Arşiv

Netsis e-Arşiv, e-Fatura kapsamındaki ve kapsam dışındaki firmalar ile nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

E-Arşiv İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…