top of page

Alt Yapı Çözümleri

Fiber Optik Sonlandırma

Fiber Optik konektörler, fiber devresinin optik performansını etkilemeden birçok kez bağlanacak ve sökülecek şekilde tasarlanmıştır. Fiber devresinin sonlandırılması için doğru işlem izlenerek optik performans elde edilebilir.

Kesintisiz Güç Kaynağı Çözümleri

Kesintisiz güç kaynakları, elektrik enerjisi ile beslenen sistemleri hem şebekede meydana gelen veya gelebilecek çöküntüler, yükselmeler, ani değişiklere  gerilim dalgalanmalarına karşı koruyan hem de enerji kesintisi sırasında enerji üreterek sistemin devamlılığını sağlayan elektronik cihazlara denir.

Yapısal Kablolama

Yapısal kablolama, bina içerisinde; enerji, telefon, data, ses, güvenlik sistemleri sinyallerinin düzgün bir biçimde iletimini sağlamak için yapılan ve bu sistemleri tek bir çatı altında toplayarak yönetebilmeye ve gerekli durumlarda altyapıyı genişletmeye imkan sağlayan bir altyapı çalışmasıdır.

Yapısal kablolama ile kurumların en önemli ihtiyaçlarından biri olan veri ve enerji iletiminin, sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yapısal kablolama; internet, bilgisayar, telefon / santral, aydınlatma, yangın algılama ve ihbar sistemleri, güvenlik kamera sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, seslendirme ve acil anons sistemleri, akıllı bina otomasyon sistemleri vb. sistemler için gelişmeye ve entegrasyona açıktır.

Sistem Odası Kurulumu

Sistem odası, ana bilgisayar sistemlerini ve iletişim, veri depolama gibi onunla ilişkili bileşenleri barındıran birimdir. Sistem odalarının temel amacı verilerin güvenli ve sürekli ulaşılır, uygulamaların kesintisiz çalışır olmasını sağlamaktır.

bottom of page